het voorontwerp

WAAR STAAN WE NU?

Het definitieve ontwerp voor de eerste fase van de nieuwe publieke ruimte is klaar en goedgekeurd door het stadsbestuur: de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen. Tussen de bestaande en nieuwe delen van de wijk komt maar liefst 39.000 vierkante meter groene zone waar buurtbewoners centraal staan. Er komen paden, stoepen, pleinen, speelstraten en terrassen. Waar mogelijk blijven de bomen staan en er komen heel wat bomen bij. Door het vele groen kan je er elke dag in een aangenaam stuk stadsnatuur vertoeven.

In het ontwerp krijgt elke plek in de wijk haar eigen karakter. Op de ene plek zal je vooral spelende kinderen zien, terwijl er elders ruimte is voor rust en ontspanning. De plekken lopen in elkaar over en de straten, pleinen en groene ruimte verbinden de buurtbewoners met elkaar. Je zal er kunnen sporten, spelen, ontspannen en elkaar ontmoeten.

Nieuwe Damroute en groene woonerven

De nieuwe Damroute verbindt alle plekken in de wijk met elkaar. Het wordt één doorlopend netwerk van voet- en fietspaden. Doorheen de wijk duiken fietsenstallingen en Velo-stations op. 

In de Kalverweibuurt leggen we groene woonerven aan. Er komen extra ontmoetingsplaatsen en rustplekken tussen het groen. De platanen die er nu staan, krijgen nieuwe broertjes. Voortaan parkeer je tussen de bomen. 

De Oude Kalverstraat doet dienst als entree van de wijk. Daarom is de baan er breder, met afgescheiden fiets- en voetpaden. Er komen verkeersplateaus en verkeersdrempels, net als in de Lange Lobroekstraat. De autovrije zones van de wijk (het Hallenplein, de Hallentuin, de Kalverwei, het Kalverpad en de straten tussen de Slachthuislaan en het Kalverpad) zullen beperkt toegankelijk blijven, bijvoorbeeld om te verhuizen.

Water als belangrijk onderdeel

Hoe we omgaan met regenwater, vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe ontwerp. De waterstudie van de Slachthuiswijk toont alvast welke ingrepen nodig zijn om het regenwater in de wijk en errond duurzaam op te vangen, te hergebruiken en in de bodem te laten dringen. De waterspeeltuin in het Kalverpad en de watertuin in de Hallentuin zijn hierin van groot belang. 
 

Bomen voor schaduw en beschutting

Omdat bomen zorgen voor schaduw, voor een goede waterhuishouding en voor beschutting van zon en wind, krijgen ze in het ontwerp bijzondere aandacht. Waar het mogelijk is, blijven de bestaande bomen behouden. Er komen ook heel wat nieuwe bomen, struiken en groen bij in de Slachthuiswijk.
 

Nieuwe straatnamen

Omdat er nieuwe straten worden aangelegd, moeten er ook nieuwe straatnamen komen. In maart 2021 konden buurtbewoners voorstellen voor de nieuwe straatnamen indienen tijdens een participatiemoment en via een oproep op Facebook. Na advies van het district Antwerpen en van het stadsarchief en na een openbaar onderzoek werden in juli 2022 volgende voorgestelde straatnamen goedgekeurd:


Roepnamen

  • Kalverwei: verwijzing naar de huidige Kalverstraat
  • Vetten Osplein - historische veeprijskamp tijdens de week van de vette os
  • Moeke Bitterpeeënplein - mascotte van de voormalige cichoreifabriek De Beukelaar aan de Ijzerlaan
Officiële straatnamen
  • Twee Stierenstraat: van 1877 tot 1947 sierden twee stierenbeelden de ingang van het slachthuis
  • Eugène De Plynstraat: de Belgisch beeldhouwer (1827-1898) van de twee stieren aan het stedelijke slachthuis
  • Moeke Bitterpeeënstraat - mascotte van de voormalige cichoreifabriek De Beukelaar aan de Ijzerlaan
  • Pieter Densplein - Pieter Dens (1819-1901), Antwerps stadsbouwmeester van 1863 tot 1884
  • Abattoirstraat - volkse benaming van het stedelijke slachthuis
De straatnamen Lange Lobroekstraat, Weilandstraat en Eendrachtstraat blijven behouden.
Een plan met het overzicht van de nieuwe straatnamen vind je hiernaast.  Je kan er ook op klikken om in te zoomen.

 

Definitief ontwerp
We stelden het definitief ontwerp voor de Kalverwei en de buurt rond de slachthuishallen voor tijdens een infomarkt op maandag 8 september. Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan hier de presentatie, infopanelen en de infobundel die we daar toonden.
  •  

Overzicht van het voorontwerp
De nieuwe straten, pleinen en groene ruimtes in de Slachthuiswijk