het voorontwerp

WAAR STAAN WE NU?

Het voorontwerp voor de eerste twee fases van de nieuwe publieke ruimte is klaar en goedgekeurd door het stadsbestuur: voor de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, de zone Noordschippersdok en het Kalverpad. Tussen de bestaande en nieuwe delen van de wijk komt maar liefst 39.000 vierkante meter groene zone waar buurtbewoners centraal staan. Er komen paden, stoepen, pleinen, speelstraten en terrassen. Waar mogelijk blijven de bomen staan en er komen heel wat bomen bij. Door het vele groen kan je er elke dag in een aangenaam stuk stadsnatuur vertoeven.

In het ontwerp krijgt elke plek in de wijk haar eigen karakter. Op de ene plek zal je vooral spelende kinderen zien, terwijl er elders ruimte is voor rust en ontspanning. De plekken lopen in elkaar over en de straten, pleinen en groene ruimte verbinden de buurtbewoners met elkaar. Je zal er kunnen sporten, spelen, ontspannen en elkaar ontmoeten.

Nieuwe Damroute en groene woonerven

De nieuwe Damroute verbindt alle plekken in de wijk met elkaar. Het wordt één doorlopend netwerk van voet- en fietspaden. Doorheen de wijk duiken fietsenstallingen en Velo-stations op. 

In de Kalverweibuurt leggen we groene woonerven aan. Er komen extra ontmoetingsplaatsen en rustplekken tussen het groen. De platanen die er nu staan, krijgen nieuwe broertjes. Voortaan parkeer je tussen de bomen. 

De Oude Kalverstraat doet dienst als entree van de wijk. Daarom is de baan er breder, met afgescheiden fiets- en voetpaden. Er komen verkeersplateaus en verkeersdrempels, net als in de Lange Lobroekstraat. De autovrije zones van de wijk (het Hallenplein, de Hallentuin, de Kalverwei, het Kalverpad en de straten tussen de Slachthuislaan en het Kalverpad) zullen beperkt toegankelijk blijven, bijvoorbeeld om te verhuizen.

Water als belangrijk onderdeel

Hoe we omgaan met regenwater, vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe ontwerp. De waterstudie van de Slachthuiswijk toont alvast welke ingrepen nodig zijn om het regenwater in de wijk en errond duurzaam op te vangen, te hergebruiken en in de bodem te laten dringen. De waterspeeltuin in het Kalverpad en de watertuin in de Hallentuin zijn hierin van groot belang. 
 

Bomen voor schaduw en beschutting

Omdat bomen zorgen voor schaduw, voor een goede waterhuishouding en voor beschutting van zon en wind, krijgen ze in het ontwerp bijzondere aandacht. Waar het mogelijk is, blijven de bestaande bomen behouden. Er komen ook heel wat nieuwe bomen, struiken en groen bij in de Slachthuiswijk. 
 

Op naar een definitief ontwerp

Begin 2022 moet het definitieve ontwerp voor de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein klaar zijn. Voor de ontwerpers dit plan afwerken, komen ze terug naar de wijk. Tijdens een dialoogmarkt luisteren ze graag naar jouw mening over dat definitieve ontwerp. 

 

Overzicht van het voorontwerp
De nieuwe straten, pleinen en groene ruimtes in de Slachthuiswijk