Voorontwerp publieke ruimte Slachthuiswijk goedgekeurd

Voorontwerp publieke ruimte Slachthuiswijk goedgekeurd

 

Stad Antwerpen keurde het voorontwerp voor de publieke ruimte in de nieuwe Slachthuiswijk goed. Het ontwerp schetst de groene speel-, sport- en ontmoetingsruimte tussen de bestaande en de toekomstige delen van de Slachthuiswijk.Er komt maar liefst 39.000 vierkante meter groene publieke ruimte. Alle pleinen, straten en groene ruimtes zijn in dit voorontwerp gedetailleerd uitgewerkt. Lees verder onder het beeld.


 

Wat is er nieuw?


Het voorontwerp is een verdere uitwerking van het ontwerp dat eerder al werd voorgesteld aan de buurt. Nieuw zijn de snelheidsremmende maatregelen in de Oude Kalverstraat en de Lange Lobroekstraat. De autovrije zones van de wijk (het Hallenplein, de Hallentuin, de Kalverwei, het Kalverpad en de straten tussen de Slachthuislaan en het Kalverpad) zullen beperkt toegankelijk blijven. Via een systeem van nummerplaatherkenning blijven uitzonderlijke leveringen hier bijvoorbeeld mogelijk. Daarnaast zijn de straten in de buurt van de Kalverwei uitgewerkt als woonerven met meer groen langs de gebouwen en extra ontmoetings- en zitplekken. De bestaande platanen in deze woonerven worden aangevuld met bomen die het begin of einde van een parkeervak begrenzen.

In het voorontwerp zijn ook de resultaten van de waterstudie en de bomentoets verwerkt. De waterstudie geeft inzicht in de nodige ingrepen om het regenwater in de wijk en errond duurzaam te beheren. De bomentoets en bomeninventaris bekijken welke bestaande bomen behouden blijven en waar er groen moet komen in de toekomst. 

Nog dit najaar kan je tijdens een dialoogmarkt mee nadenken over het definitieve ontwerp. Begin 2022 moet dat definitieve ontwerp klaar zijn


Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.